Studie over de impact van kunststoffen op het klimaat”.

In een studie getiteld “Climate impact of plastics” heeft het bedrijf McKinsey zeer boeiende inzichten verkregen in de effecten van kunststoffen met betrekking tot het klimaat. Het resultaat van het 30 bladzijden tellende document in een notendop: in 13 van de 14 gevallen leiden de onderzochte kunststoffen tot een lagere totale bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met de alternatieven. Hierbij werden directe en indirecte effecten in aanmerking genomen.

Verpakkingen worden vaak bekritiseerd uit het oogpunt van duurzaamheid in termen van koolstofvoetafdruk, recycleerbaarheid (herbruikbaarheid van gerecycleerde materialen) en vervuiling. In de studie richtte de deskundigengroep zich op de koolstofvoetafdruk van verschillende soorten plastic. Kunststoffen zijn altijd onderwerp van discussie, van zeevervuiling tot recycleerbaarheid.

De positieve aspecten van het gebruik van plastic door zijn aandeel in de verbetering van de gebruiksefficiëntie, bijvoorbeeld het terugdringen van voedselbederf en de daarmee gepaard gaande vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, worden echter vaak over het hoofd gezien.

In de studie werd gekeken naar verschillende productsectoren, waarbij de totale broeikasgasbijdrage van kunststoffen werd vergeleken met die van alternatieven, inclusief de levenscyclus van producten en het effect van het gebruik.

De vijf sectoren met het hoogste kunststofverbruik werden geselecteerd, namelijk verpakking, bouw, consumptiegoederen, auto’s en textiel. Deze sectoren zijn goed voor ongeveer 90 procent van het wereldvolume kunststoffen. Bovendien werden gemeenschappelijke representatieve toepassingen geselecteerd waarvoor vandaag levensvatbare alternatieven voor kunststoffen bestaan.

In 13 van de 14 gevallen leiden kunststoffen tot een lagere totale bijdrage aan de broeikasgasemissies dan de alternatieve

Het resultaat van de studie was dat in de toepassingen waarvoor op grote schaal niet-kunststof alternatieven worden gebruikt, de bestudeerde kunststoffen in 13 van de 14 gevallen leiden tot een lagere totale bijdrage aan de broeikasgasemissies in vergelijking met de alternatieven.

Volgens de studie lagen de broeikasgasreducties hier tussen 10 en 90 procent, rekening houdend met zowel de levenscyclus van het product als het effect van het gebruik. Bovendien zijn er momenteel weinig alternatieven voor kunststoffen voor veel toepassingen, waaronder met name voedselverpakkingen.

In de studie wordt zelfs geconcludeerd dat de invoering van kunststoffen op korte termijn de inspanningen om de economie koolstofvrij te maken kan ondersteunen. Vooral op het gebied van voedselbederf en energie-efficiëntie heeft het gebruik van kunststoffen een lagere BKG-voetafdruk.

Dit omvat indirecte effecten op de waardeketen, zoals brandstofbesparingen door lichtere auto’s, een lager energieverbruik door huizen met polyurethaanisolatie en minder bederf van levensmiddelen door het gebruik van plastic verpakkingen in plaats van slagerijpapier.

Wat de directe effecten betreft, hebben kunststoffen in 9 van de 14 toepassingen de laagste impact op de broeikasgasemissies.

Maar zelfs als we de indirecte effecten buiten beschouwing laten en alleen kijken naar de directe levenscyclusemissies (productie, detailhandelvervoer en verwijdering aan het einde van de levensduur), hebben kunststoffen in 9 van de 14 toepassingen de laagste broeikasgaseffecten.

Afhankelijk van de toepassing is dit vaak te wijten aan twee factoren alleen. Enerzijds is kunststof minder energie-intensief om te produceren dan bijvoorbeeld de alternatieven glas of aluminium. Ten tweede is kunststof vaak gewichtsefficiënter, d.w.z. lichter dan alternatieve materialen.

Als u meer wilt weten, vindt u hieronder de link naar de studie: Climate impact of plastics (McKinsey)

Weergaven: 1