Odtlačok

Informácie podľa § 5 TMG

Schlichter GmbH
Vogelsangstrasse 39
72581 Dettingen / Erms

Telefón: +49 (0)7123 97 99 0
Fax: +49 (0) 7123 87 48 0
E-mail: info@schlichter.com

Obchodný register: HRB 360691
Registračný súd: Miestny súd Stuttgart

Zastúpená
Výkonný riaditeľ  Manuel Schlichter

Kontakt
Telefón: +49 (0)7123 97 99 0
Fax: +49 (0) 7123 87 48 0
E-mail: info@schlichter.com

Identifikačné číslo pre daň z predaja
Identifikačné číslo pre daň z predaja podľa § 27a Umsatzsteuergesetz:
DE 147 166 361

 

Riešenie sporov v EÚ

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Našu e-mailovú adresu nájdete v tiráži vyššie.
Riešenie spotrebiteľských sporov/univerzálna rozhodcovská rada
Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.