Odtlačok

Informácie podľa § 5 TMG

Schlichter GmbH
Vogelsangstrasse 39
72581 Dettingen / Erms

Obchodný register: HRB 360691
Registrový súd: Miestny súd Stuttgart

Zastúpený:
Manuel Schlichter, generálny riaditeľ

Kontakt:
Telefón: +49 (0)7123 97 99 0
Fax: +49 (0) 7123 87 48 0
E-mail: info@schlichter.com

Identifikačné číslo pre daň z predaja

Identifikačné číslo pre daň z obratu podľa § 27a zákona o dani z obratu:
DE 147 166 361

Redakčná zodpovednosť

Schlichter GmbH
Vogelsangstrasse 39
72581 Dettingen / Erms

Riešenie sporov v EÚ

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Našu e-mailovú adresu nájdete vo vyššie uvedenom právnom oznámení.

Centrum pre riešenie spotrebiteľských sporov/univerzálne rozhodcovské centrum
Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporov pred spotrebiteľským rozhodcovským súdom.

Views: 0