Sociálna angažovanosť a podpora športu

Ako medzinárodná a veľmi úspešná spoločnosť v oblasti balenia sa spoločnosť Schlichter GmbH v spolupráci s ambulanciou cystickej fibrózy pri Univerzitnej nemocnici v Tübingene veľmi angažuje v pomoci chronicky chorým ľuďom s cystickou fibrózou. Zaviazali sme sa podporovať zdravotne postihnutých a šport, najmä v oblasti mládeže.

Tieto dôležité oblasti podporujeme vecnými a peňažnými darmi, pričom dbáme na to, aby sa 100 % darov dostalo k pacientom a správnym projektom.

Inštitúcie pre zdravotne postihnutých a osoby so zdravotným postihnutím od nás pravidelne dostávajú peňažné dary. Okrem toho vedenie spoločnosti veľmi dbá na to, aby sa pri nákupe materiálov zohľadňovali aj inštitúcie pre zdravotne postihnutých.

Propagácia športu

Spoločnosť Schlichter GmbH podporuje amatérsky futbal a hádzanú v oblasti športu. Osobitnú pozornosť venujeme mládežníckemu sektoru, aby sme mladým ľuďom priblížili klubové športy na pohybové aktivity a zmysluplné trávenie voľného času.

Schlichterov pohár je už mnoho rokov každoročnou súťažou vo futbale a hádzanej. Každý rok sa koná jeden turnaj pre aktívne tímy a jeden pre mládežnícke tímy. Prvý mládežnícky futbalový turnaj sa konal v roku 1995 a zúčastnilo sa ho až 400 mladých hráčov.

TSV Wittlingen 2020 2021 Soziales Engagement Schlichter GmbH Dettingen
HSG-Ermstal-2020-F1
HSG-Ermstal-2020-WAJ
Views: 0